Kategori: Veckoföredrag

V23 – En robot som simmar i vatten och äter föroreningar

Hej Rotaryvänner!

Vi har tidigare haft några föredrag om robotar och här kommer ytterligare ett. Den här gången handlar det om vår intressesfär. Tänk dig en robot som simmar i vatten och “äter upp” föroreningar, tex blommande alger eller olja, som den omvandlar till energi. Ser du den framför dig… ,om inte, titta på veckans föredrag med svensk text här: https://www.youtube.com/watch?v=CVdPhUPO5YU&t

Mer om vatten: I förra veckan genomförde WASH (Water and Sanitation and Hygiene) Rotary Action Group sin årliga World Water Summit. I år handlade hela intressanta programmet om “Health Care Facilities” och hur standarden ser ut på olika håll i världen när det gäller WASH. Även standarden på “hälsocentren” har en enorm spännvidd. Det finns fortfarande “hälsocenter” där du måste ha med dig eget vatten, både för att dricka och sköta din hygien. Behoven inom WASH är enorma, ett exempel som nämndes var ett sjukhus/vårdcentral där handfat, kranar och rördragningar gjordes för 11 år sedan och där vatten ännu inte är inkopplat. Att vara medlem i WASH kostar 25 US $ per år. Läs mer här: https://wash-rag.org/

Ännu mer om vatten: Från vår medlem, och “driver” i vårt Solvattenprojekt, Dennis Oscarsson Krook har följande rapport om Världshavsdagen inkommit: Den 8 juni uppmärksammas Världshavsdagen vars syfte är att ära, skydda och bevara våra hav. Världshavsdagen är kopplad till nästan alla de Globala målen, men framförallt till Mål 14: Hav och Marina resurser. Mål 14 innebär att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Världshavsdagen har firats sedan 1995 och blev erkänd av FN 2008

Världshaven och de globala målen

Haven täcker mer än 70 procent av jordens yta och vikten av välmående hav för en hållbar utveckling och genomförandet av de Globala målen kan inte nog belysas. Haven är bland annat kopplade till Mål 2: Ingen hunger och Mål 7: Hållbar energi för alla eftersom de förser oss med resurser som mat och energi. Dessutom är över tre miljarder människors uppehälle och levebröd beroende av haven och i relation till andra områden är många av dem kvinnor. Haven bidrar därför bland annat till Mål 1: Ingen fattigdomMål 5: Jämställdhet, och Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Haven rymmer också över 200,000 identifierade arter, och potentiellt ytterligare miljontals som ännu inte upptäckts. Som om det inte vore nog producerar havens ekosystem också över hälften av allt syre på jorden och genom att lagra omkring 30 procent av människans koldioxidutsläpp mildrar haven klimatförändringarna. Vi människor kan inte överleva utan välmående hav så det är inte konstigt att våra hav kallas “planetens blå hjärta”

Kronprinsessan om världshavsdagen: https://www.youtube.com/watch?v=mQlAuYOKebs

Guvernörsskifte i distrikt 2410

Lördagen den 19 juni kl 12.00 är det guvernörsskifte i Rotary Distrikt 2410 då vår nuvarande DG Louise Giljam, Linköpings RK lämnar över stafettpinnen till vår inkommande guvernör Gunilla Öhlin, Kalmar Slott RK. Logga in på mötet här: https://us02web.zoom.us/j/84619683606?pwd=UGd3TXpCWThodDZDbmg0eUdlUDg2QT09

Sist men absolut inte minst. Den 30 juni kl 19.00 firar vi att E-Club 2410 fyller 10 år. Samtidigt passar vi på att skifta president. Marie-Astrid Löfdahl tar då över rodret i klubben inför det kommande rotaryåret. Håll utkik, mer information kommer!

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson

President E-Club 2410

V 21 / 22 – Hur man skapar sig en attityd av att leva i ett överflöd av möjligheter.

Hej Rotaryvänner!

Hur man skapar sig en attityd av att leva i ett överflöd av möjligheter.

Just nu på försommaren lever vi i en tid av härligt överflöd. Ett överflöd av, bland annat, grönt i alla nyanser, fågelkvitter, dagsljus och dofter från blommande träd och buskar. Årstiden och naturen bjuder på en mängd möjligheter att göra nya upptäckter att glädjas åt. I några tidigare veckoföredrag har ni träffat Neill Connor. Den här gången talar han om hur man skapar en inställning till att man lever i ett överflöd av möjligheter och visst landar väl hans resonemang i Rotarys “Service Above Self”. Se veckans föredrag här: https://www.youtube.com/watch?v=wkUP47wFkcU

Information från DG:

Kära rotarianer i Distrikt 2410,

Den av årsmötet valda nomineringskommittén har nu enhälligt valt att nominera Ann-Christin Bayard, Nybro Glasriket RK till guvernör för distrikt 2410 under Rotaryåret 2023-2024.

Nomineringsarbetet har följt artikel 12 i rotarys grundlagar https://wp.rotary.se/wp-content/uploads/2019/10/2019_manual_of_procedure_en.pdf.

Ann-Christin är stolt medlem i Nybro Glasriket RK sedan 1998 och har bland annat varit president i klubben tre gånger, arbetat som kontaktperson för Nya Generationer, Internationell tjänst och Yrkestjänst samt som kommittéordförande för Info/PR och klubbkommitté. Sedan några år tillbaka är Ann-Christin också facilitator för RLI (Rotary Leadership Institute) i Kalmar/Nybro-delen i vårt distrikt. Ann-Christin har under hela sin yrkesbana arbetat i internationella sammanhang – som exempel kan nämnas Exportrådet, Eurofutures, internationaliseringsprojekt, konsult internationella sammanhang, egen företagare, verksamhetsansvarig inom Nybro Företagsgrupp och VD för Sustainable Sweden Southeast (Miljöteknikkluster). Ann-Christin har också många års erfarenhet av styrelsearbete.

Sedan 2016 är Ann-Christin projektledare på Linnéuniversitetet inom avdelningen Externa Relationer. En i allra högsta grad internationellt kunnig blivande guvernör med stor erfarenhet av både ledarskap och teamarbete!

Varma vårhälsningar,

Louise Giljam

Inget veckobrev utan vatten…..(jag försöker i alla fall få med något varje gång.) Den här gången är det ett fint foto, förmodligen från akvariet i Monterey, Kalifornien. Bilden är tagen av Krysia Mager, Rotary Club of Batavia, New York och den fick hedersomnämnande i Rotarys fototävling. Allt saxat ur senaste numret av The Rotarian.

Bilden är tagen av Krysia Mager, Rotary Club of Batavia

Den här gången avslutar jag med Rotarys uppförandekod, även den saxad ur tidningen ovan.

ROTARIAN CODE OF CONDUCT

The following code of conduct has been adopted for the use of Rotarians:

As a Rotarian, I will

  1. Act with integrity and high ethical standards in my personal and professional life
  2. Deal fairly with others and treat them and their occupations with respect
  3. Use my professional skills through Rotary to: mentor young people, help those with special needs, and improve people’s quality of life in my community and in the world
  4. Avoid behavior that reflects adversely on Rotary or other Rotarians
  5. Help maintain a harassment-free environment in Rotary meetings, events, and activities, report any suspected harassment, and help ensure non-retaliation to those individuals that report harassment.

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson

President E-Club 2410

V20 – Svenska marinen städar i Östersjön

Hej alla Rotaryvänner!

Under senare tid har Rotaryklubbar varit med och hjälpt till vid städning av bottnar i hamnar och utefter kajkanter runt Östersjön. Det finns mycket att städa i Östersjön. Bland mycket annat har det tippats gammal ammunition och granater mm och under de båda världskrigen fälldes omkring 170.000 minor i Östersjön och i Västerhavet. Man uppskattar idag att cirka 50.000 av dessa ligger kvar! Den svenska marinen är världsledande i arbetet att effektivt och systematiskt röja och oskadliggöra de historiska minorna. Varje år genomförs en multinationell minröjningsoperation. I årets operation i Finska viken deltog 20 fartyg från 11 nationer, varav 6 fartyg var från svenska marinen. Se veckans (något korta) föredrag här: Effektiv minröjning i Östersjön

Torsdagen den 27 maj kl 19.00 har vi vårt månatliga möte i E-Club 2410.

Vi gästas då av Sten Kvarfordh och Peter Eklund från Föreningen Mutomoprojekten. Föreningens ändamål är att på idéell grund stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Kitui County, Kenya. Mutomo ligger i ett torrt område i östra Kenya och är centrum i ett distrikt med samma namn. Flertalet av de 23 000 invånarna lever under den officiella fattigdomsgränsen, 1,25 USD per dag. Distriktet är ett av de fattigaste av Kenyas mer än 70 distrikt. En stor utmaning är den torka som råder under långa perioder. Ca 20 Rotaryklubbar är medlemmar i föreningen, E-Club 2410 är en av dessa. De flesta hör hemma i Uppsala och Stockholmsområdet. Välkommen att vara med och ta del av ett intressant och imponerande projekt!

Här är Zoomlänken till mötet: https://zoom.us/j/98359050317?pwd=RDh6bXJTLzRmMmpqWi81aHdQTlIwQT09

(Meeting ID: 983 5905 0317 Passcode: 174902)

Här kan du se ett filmklipp från en lyckad brunnsborrning: https://youtu.be/Asy7_3gnzMk

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson
President Rotary E-Club 2410

V 17 / 18 – 10 tips om hur du kan förändra världen

10 tips om hur du kan förändra världen

Veckans föredrag hittade jag på FB när jag kollande in Kustjägarveteranernas sida. Det är Amiral William H McRavens tal till studenterna vid University of Texas i Austin, Texas, år 2014. McRaven delar där med sig av sina erfarenheter från sin utbildning hos Navy Seals och hur dessa kan omsättas till “civila” situationer för att förända dig, dina medmänniskor och världen, till det bättre. Några av er har kanske stött på McRaven tidigare, klipper har några år på nacken och har flera miljoner visningar https://www.youtube.com/watch?v=pxBQLFLei70

Registreringen till Rotary International Convention den 12 till 16 juni 2021har nu öppnat. Även i år genomförs det digitalt. I år är det inte gratis att vara med. Deltagaravgiften är reducerad till US $ 49 tom den 7 maj, därefter kostar det US $ 65. Du får mer information och registrerar dig här: https://convention.rotary.org/en

E-club 2410 är nu genom Dennis Oscarsson Krook med i WASH Rotary Action Group. Vi ser fram mot ett breddat kontaktnät och ökade kunskaper inom området. Vill du veta mer om WASH-RAG:

https://wash-rag.org/page/about-us

Den 27 maj kl 19.00 är det återigen dags för ett månadsmöte i E-club 2410. Vi gästas då av Sten Kvarfordh och Peter Eklund, från Föreningen Mutomoprojekten. Föreningen har som ändamål att på ideell grund stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Kitui County, Kenya och särskilt i Mutomo-området. E-Club 2410 är liksom fler andra Rotaryklubbar medlem i föreningen. Föreningens arbete utgör en fortsättning på det hjälparbete som startades av ett nätverk av Rotary-klubbar i Stockholm-Uppsala under namnet ”The Mutomo Projects” år 2001.

Uppsala Rotary Peace Center Annual Seminar 2021. I år äger det rum den 5 juni kl 13-17.30 i form av ett Zoom-webinar. Det kostar inget att vara med, men registrering krävs. Huvudtalare är Assistant Professor Kanisha Bond. RIP Holger Knaack kommer att hålla slutanförandet. Mer information och registrering finner du här:

https://uu-se.zoom.us/webinar/register/WN_UBciPqJ8R_2lGAZA621_Xw

Det kommer in tips om föredrag både till veckobreven och till månadsmöten. Stort tack för det! Även om de inte dyker upp omedelbart är de av stort värde för oss och sparas för framtiden. Har du tips, tveka inte att höra av dig. Jag avslutar nu med fyrfrågeprovet, (det kan man inte upprepa för ofta.)

Fyrfrågeprovet är en etisk guide för oss rotarianer. Avsikten är att vi ska ställa oss dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:

Är det sant?

Är det rättvist mot alla som berörs?

Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?

Är det till fördel för alla berörda?

 

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson

President Rotary E-Club 2410

V 16 – What makes a good life?

What makes a good life?

Hej Rotaryvänner!

What makes a good life? Ett svar på den frågan får vi i veckans föredrag. Robert Waldinger berättar om “The Harvard Study of Adult Development”. Det är en undersökning/forskning på 724 män som startade 1938 (!) och som fortfarande pågår. (I alla fall när föredraget spelades in, det har några år på nacken.) Se veckans föredrag här: https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI&t

Registreringen till Rotary International Convention den 12 till 16 juni 2021har nu öppnat. Även i år genomförs det digitalt. I år är det inte gratis att vara med. Deltagaravgiften är reducerad till US $ 49 tom den 7 maj, därefter kostar det US $ 65. Du får mer information och registrerar dig här: https://convention.rotary.org/en

Paul Harris föddes den 18 april 1868, vi uppmärksammar hans födelsedag med en artikel om hur han planterade “vänskapsträd”, bl a i Sverige. https://www.rotary.org/en/history-friendship-trees

World Immunization Week is 24-30 April

Se och hör bland andra Bill Gates och FNchefen uttala sig om Rotary och polioutrotningen.

http://msgfocus.rotary.org/c/12KuhDLRLo08H0eMkc7NIjfdb9g1

Mer information hittar du här http://msgfocus.rotary.org/q/12Fp2ZTTMz86HZsILCZxvbUr/wv

Passa gärna på att skänka en slant till Rotary Foundation under veckan.

På månadsmötet den 27:e april klockan 19.00 kommer Johanna Ottosson att medverka. Johanna Ottosson har haft ledarroller sedan 1997 i olika företag och arbetat som ledartränare sedan 2016 i bolaget Global Leadership AB. Länk till mötet: https://zoom.us/j/98359050317?pwd=RDh6bXJTLzRmMmpqWi81aHdQTlIwQT09

Meeting ID: 983 5905 0317 Passcode: 174902

Ulf Andersson / President E-Club 2410

v14 – Varför är alla världskartor felaktiga?

Hej alla Rotaryvänner!

Varför är alla världskartor felaktiga?

Under min gymnasietid hade jag en lärare som uppenbarligen var mycket intresserad av kartor och kartprojektioner. Det går inte att överföra det runda jordklotet till en platt karta på ett korrekt sätt. Vi blev rejält trimmade på felen i de olika kartprojektionerna. Åren har gått sedan dess och nya infallsvinklar på hur en karta ska se ut har tillkommit. Hur kartorna ser ut påverkar också vårt sätt att se på omvärlden… Men alla kartor som människan gjort under århundraden har felaktigheter, även de allra senaste. Se veckans föredrag här:

https://www.ted.com/talks/kayla_wolf_why_every_world_map_is_wrong#

Om du har förslag på filmer/föredrag som du tycker passar som veckoföredrag i e-club 2410, hör av dig med dina tips. Föredraget bör inte vara längre än 15 minuter. Har du tips på ämne och föredragshållare till våra månadsmöten hör du naturligtvis också av dig. Kanske kan du filma ett veckoföredrag om ditt specialämne, eller varför inte ställa upp som talare på ett månadsmöte?

“The Golden Age of Water is over” är en intressant artikel ur Rotary Magazine från januari. Du hittar den även här: https://www.rotary.org/en/golden-age-water-over

“Vi är alla ledare. Här kommer två ovärderliga verktyg att använda i ledarskapet.”

På månadsmötet den 27:e april klockan 19.00 kommer Johanna Ottosson att medverka. Johanna Ottosson har haft ledarroller sedan 1997 i olika företag och arbetat som ledartränare sedan 2016 i bolaget Global Leadership AB. Hon arbetar med kommunikation, feedback, konflikthantering, grupputveckling och mycket mer. Med ett flertal certifieringar i bagaget och ett brinnande intresse för att hjälpa ledare, levererar Johanna uppskattade utbildningar och föreläsningar med glimten i ögat. Zoomlänk till mötet kommer senare.

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson

President Rotary E-Club 2410

påsk 2021

V13 – Våtmark – från dröm till verklighet

Våtmark

Hej Rotaryvänner!

Stora arealer våtmark har under lång tid försvunnit ur vår landskapsbild. I veckans föredrag som heter, Våtmark – från dröm till verklighet, får vi se hur en misslyckad granplantering förvandlas till våtmark. Syftet var, bland annat, att gynna fauna och flora genom att öka vattentillgången i landskapet, att möjliggöra en höjd grundvattennivå samt minska brunfärgningen av vattnet som lämnar området. Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=rN5vNorRFWI

Årets virtuella Distriktskonferens som äger rum 24 april närmar sig. Håll utkik efter separat inbjudan med program och länk till anmälan. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt och alla är välkomna.

Årets Convention som enligt planerna var tänkt att genomföras i Taipei, Taiwan, kommer att genomföras virtuellt 12 till 16 juni. Registreringen kommer att öppnas i mitten på april. Mer information finns här: https://convention.rotary.org/en

Och nu till ett tredje evenemang: Uppsala Rotary Peace Center Annual Seminar 2021. I år äger det rum den 5 juni kl 13-17.30 i form av ett Zoom-webinar. Det kostar inget att vara med, men registrering krävs. Huvudtalare är Assistant Professor Kanisha Bond. RIP Holger Knaack kommer att hålla slutanförandet. Mer information och registrering finner du här:

https://uu-se.zoom.us/webinar/register/WN_UBciPqJ8R_2lGAZA621_Xw

Till sist önskar jag er alla En Glad Påsk, trots pågående pandemi.

påsk 2021

Ulf Andersson

President E-Club 2410

kemi

V12 – Kemisk Intolerans

kemi

Hej Rotaryvänner!

Nu har hassel och al börjat blomma, åtminstone i delar av landet, och så fortsätter det och ställer till det för de som är allergiska. Veckans föredrag handlar inte om allergi utan om Kemisk Intolerans som är något helt annat, men som yttrar sig på liknande vis. Dock finns det ingen medicinsk behandling, de som är drabbade måste undvika dofter och de är beroende av att omgivningen visar hänsyn. Föredraget kom som ett tips i min mail och jag delar gärna med mig för att öka kännedom och förståelse för fenomenet. Se och hör Steven Nordin, professor vid Umeå Universitet informera om kemisk intolerans:

Steven Nordin, professor vid Umeå Universitet informera om kemisk intolerans

I skrivande stund har vi just avslutat månadens intressanta medlemsmöte, där vi uppmärksammade Världsvattendagen tillsammans med Patrick O`Connor från WHO. Jag passar på att spinna vidare på ämnet vatten och påminner om Vetandets världs tre intressanta program om H2O på SVT Play som jag tipsat om tidigare. Garanterat tre intressanta timmar, om du inte redan sett programserien.

Jag har sagt det förut och jag säger det nu igen, registrera dig på ”My Rotary” om du inte gjort det tidigare. Det är ungefär hälften av oss medlemmar i E-club 2410 som idag har tillgång till den stora mängd information och hjälp som finns under inloggning på Rotary Internationals sida: https://www.rotary.org/en Jag tar inte upp plats här med en instruktion hur man registrerar sig, men kontakta mig gärna om du får problem, så hjälps vi åt.

Nästa vecka ska vi titta på en våtmark

Med Rotaryhälsningar

Ulf Andersson

President Rotary E-Club 2410

Plast i vatten

V11 – Kan plastätande bakterier rädda vår planet?

Plast i vatten

Kan plastätande bakterier rädda vår planet?

Hej alla Rotaryvänner! Om plastförpackningar och den stora mängden plast i våra hav får vi allt oftare larmrapporter. Kan detta vara en del av lösningen? Veckans föredrag handlar om den intressanta och spännande upptäckten som japanska forskare gjorde 2016.

Se veckans föredrag här: Kan plastätande bakterier rädda vår planet?

Dr Patrick O'Connor Världsvattendagen 22 mars 2021 kl 19.00

Rent dricksvatten ger bättre livskvalité!

Fira världsvattendagen med oss i Rotary E-Club! Vi gästas av Dr Patrick O’Connor från WHO. Han delar på engelska med sig av sina erfarenheter och kompetens kring vatten och hur det påverkar människors hälsa i världen. Du är varmt välkommen att bjuda med gäster att lyssna på Patrick och fira med oss via länken nedan. Du som är medlem i E-Club 2410 använder länken som finns med i veckobrevet:
www.rotaryeclub.se/join

Dr Patrick O’Connor is currently the Technical Regional Advisor for Disease Control Elimination Team at the World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe based in Copenhagen, Denmark. The WHO Regional Office provides technical support to its 53 Member States throughout Europe, Central Asia, and the Caucasus. Dr O’Connor has been working on supporting regional measles and rubella elimination and maintaining the region’s polio-free status. Previous to being posted in Copenhagen, Dr O’Connor has been working in various public health leadership and technical positions at UNICEF headquarters, WHO Regional Office for South East Asia, and the US Centers for Disease Control and Prevention (US-CDC).

Hjälp oss att hjälpa andra! Köp virtuella vattenflaskor inför, eller på, världsvattendagen! (Vårt sätt att samla in pengar till Solvattenprojektet). Swisha ditt bidrag till 123 126 63 52.

Ett mail I min inkorg innehöll den talande bilden nedan som jag inte kan undanhålla er. Kanske har ni sett den förut, den är inte ny, men visst är det en bra illustration.

Snart är det dags för Distriktskonferens

Lördagen den 24 april. Temat är ”Engagemang och inspiration”. Året distriktskonferens genomförs digitalt och är kostnadsfri för dig som medlem. Alla medlemmar är välkomna. Inbjudan med program och länk till anmälan kommer från Distriktet inom kort

 

Jag hoppas verkligen vi träffas på vårt månadsmöte på Världsvattendagen den 22 mars för att se och lyssna på en spännande föredragshållare.

 

Ulf Andersson

President Rotary E-Club 2410

Matpyramid

V10 – Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik

Matpyramid

Jag försöker att ha vatten med i veckobreven så ofta som möjligt, men den här veckan handlar föredraget inte om vatten, (nu har jag i alla fall nämnt vatten) utan om det vi äter. Veckans föredrag heter:

Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik

Högre koldioxidhalter i atmosfären kan göra att växter växer fortare, men det finns dolda nackdelar: de bestjäl växterna på näringsämnen och vitaminer som vi behöver för att överleva. I ett föredrag om global livsmedelsförsörjning utforskar epidemiologen Kristie Ebi de potentiellt enorma hälsoföljder som den här växande näringskrisen kan få – och de steg vi kan ta för att säkerställa att alla människor har tillgång till säker och hälsosam mat. Föredraget är textat på svenska.

 

Här är senaste uppdateringen, 24 februari, avseende det vilda poliovirusets härjningar. Två fall i två länder jämfört med helåret 2020. Stora vaccinationskampanjer rullas nu ut, så vi håller tummarna för fortsättningen av End Polio Now.

Poliorapport

Läs gärna den här intervjun med RIP Holger Knaack om poliosituationen i världen och Covid-19.

https://polioeradication.org/news-post/in-covid-19-world-rotary-president-knaack-takes-stock-of-global-polio-situation/

Glöm inte Världsvattendagen den 22 mars, vi syns då!

Ulf Andersson

President E-Club 2410