Hem » Om Rotary

Internationell organisation med över 1,4 miljoner medlemmar

Rotary är en internationell organisation och Rotary International är världens första organisation av serviceklubbar. Rotarys mer än 1,4 miljoner medlemmar ställer upp med sin tid och sina kunskaper i enlighet med Rotarys motto Service Above Self.

Rotaryklubbarnas medlemmar, rotarianerna, ger humanitärt bistånd, uppmuntrar god etik i samtliga yrken och främjar fred och samförstånd i världen.

_d7a5424

Det finns över 46 000 rotaryklubbar i fler än 200 länder och regioner. Klubbarna är opolitiska, icke-religiösa och öppna för alla kulturer, raser och trosinriktningar. Som framgår av Rotarys motto, Service Above Self (osjälviskt tjänande), är tjänandet organisationens främsta mål – i det egna samhället, på arbetsplatsen och i världen.

På klubbarnas veckomöten utformar rotarianerna lokala biståndsprojekt med inriktning på olika brännande frågor, till exempel utsatta barn, fattigdom och svält, miljöproblem, analfabetism och våld. De stödjer dessutom ungdomsprogram, främjar yrkes- och karriärsutveckling och sponsrar utbildningstillfällen och internationella utbyten för studenter, lärare och andra yrkesmänniskor.

Idag finns över 300 E-Clubar världen över.

History of Rotary Club International