Hem » Bli medlem

Vill du bli medlem i Rotary E-Club?

FEM steg för att bli medlem i Rotary E-Club

 1. Skicka in en ifylld ansökan
 2. Intervju av kandidat och referenser
 3. Styrelsen beslutar
 4. Välkomstinformation med faktura skickas ut
 5. Efter att fakturan betalats, registreras du som fullvärdig medlem

Rotary informational panels erected for the Under One Sky event in Chicago, Illinois, USA, 24 September 2015. Rotary and ONE, an international advocacy organization, joined event partners in Chicago to demonstrate a commitment to ending extreme poverty and inequality and promoting action on climate change as the United Nations launched its Sustainable Development Goals. Under One Sky Chicago was one of more than 40 such events in the United States and more than 150 around the world.

Varför skall jag vara med i Rotary E-Club 2410?
Du får tillgång till ett världsomspännande kvalitetssäkrat kontaktnät.

Som medlem i E-Club 2410 kommer du dessutom att få exponera ditt CV för andra Rotarymedlemmar inom E-Cluben, vilket förhoppningsvis skapar nya affärsmöjligheter.

Varje vecka kommer du dessutom att få tillgång till föredrag som antingen berör dagsaktuella händelser, är ett eget egoföredrag (där medlemmar presenterar sig för varandra) föredrag om hjälpprojekt eller föredrag som på annat sätt ökar medlemmarnas kompetens.

rotary_meeting_japan

Varför på nätet?
Syftet med Rotary E-Club 2410 är att erbjuda alternativ mötesform för personer som inte har tid eller möjlighet att delta i vanliga veckomöten i Rotary. Eller för den som vill vara rotarian i en ny form, på nätet, i stället för på en bestämd tid och på en specifik geografisk plats. Som medlem kan du fritt besöka andra Rotaryklubbar både nationellt och internationellt.

Jag är redan rotarian – hur gör jag?
Du som redan är rotarian kan begära överflyttning från din nuvarande klubb till Rotary E-Club 2410. En överflyttning är en vanlig process inom Rotary, ofta när en medlem har svårt att gå på klubbens möten över en period exempelvis p g a en förändrad jobb- eller familjesituation.

 • Du fyller i medlemsansökan som vanligt och anger där var du är medlem idag.
 • Du kan bara vara medlem i en klubb, dvs antingen i E-Club 2410 eller en annan klubb.
 • Du har dock alltid möjlighet att delta på andra klubbars möten i den utsträckning du själv vill.

Vad kostar det?
Först och främst ditt engagemang!
Tjänster på nätet förväntas ofta vara gratis. Därför har vi valt att bara ta betalt av dig som medlem för det som måste ingå för att täcka avgifterna till Rotarys serviceorganisation. En E-Club ingår i Rotarys vanliga system och avgifter till Rotarys serviceorganisation utgår som för vilken annan klubb som helst. Medlemsavgiften till serviceorganisationen är 795 kr/ halvår. Genom detta får du också tillgång till vår egen E-Club 2410 samt Rotarys nätverk världen över!

Välkommen med din ansökan.

Medlemsansökan

 • Intygande * Härmed intygar jag att jag uppfyller villkoren för aktivt medlemskap genom min nuvarande eller tidigare befattning som näringslivs-, yrkes- eller samhällsledare eller som Rotary Foundation-alumn, samt att min arbetsplats eller bostad befinner sig inom klubbens område eller i dess omgivningar. Jag är införstådd med att det, om jag blir invald, kommer att vara min plikt att i mina dagliga kontakter och aktiviteter representera Rotarys syfte samt att rätta mig efter Rotary Internationals och klubbens grundlags- dokument. Jag samtycker till att betala inträdesavgiften i klubben och att betala årliga avgifter i enlighet med klubbens stadgar. Jag tillåter härmed att klubben offentliggör mitt namn och min föreslagna klassifikation för klubbens medlemmar
 • Section

 • Section

 

Verification