Hem » Rotary E-Club datapolicy

Rotary och Rotary E-Clubs dataskyddspolicy

Så behandlar ROTARY dina personuppgifter

Vi inom Rotary ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt medlemskap i Rotary.

Vi behöver behandla dina uppgifter för att du ska kunna vara medlem i Rotary.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är den Rotary-klubb som du är medlem i som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kontakta din klubb eller distrikt.

Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: support@rotary.se

Rotary International är också ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kommer att informera dig särskilt om detta.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Det är den Rotary-klubb som du är medlem i som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, så kontakta din klubb eller distrikt. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: support@rotary.se

Rotary International är också ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och kommer att informera dig särskilt om detta.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Rotary hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller:

 • namn
 • födelsedatum (ej personnummer)
 • kön
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • uppgifter om ditt yrke (för klassifikation)
 • kontaktuppgifter till arbetsplats 
 • datum för inträde i Rotary och klubb.

Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras av klubbens sekreterare (eller utsedd registeransvarig).

För de som har förtroendeuppdrag i klubb, distrikt eller kommittéer samlar vi även in uppgifter om dessa uppdrag. Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna till cirka tre månader efter rotaryårets utgång. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. anteckning om en förtroendevalds engagemang i Rotary.

Om du begär att alla eller vissa personuppgifter skall tas bort kan du inte längre vara medlem i Rotary

När du loggar in i ClubAdmin på http://www.rotary.se kan du se och ändra i uppgifter som finns om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att hantera ditt medlemskap men också för att vi ska kunna bedriva rekryteringsarbete av nya medlemmar, ta fram underlag för statistik och debitering samt erbjuda dig och alla andra medlemmar bra möjligheter till kontakter.

En annan förutsättning för medlemskap är att vi skall meddela dina kontaktuppgifter till Rotary International.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Rotary behandlar primärt dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt det ingångna avtalet om medlemskapet. För övriga ändamål behandlar vi dina personuppgifter därför att Rotary har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla en bra tjänst till sina medlemmar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas till tre månader efter rotary-årets utgång, efter ett utträde ur klubben.

Utlämnande av dina personuppgifter

Rotary i Sverige lämnar ut medlemsuppgifter inklusive person- och kontaktuppgifter till Rotary International i USA. Uppgifter om medlemskap i Rotary och kontaktuppgifter kan i begränsad omfattning även lämnas ut till samarbetspartner inom Rotary, t.ex. Ungdomsutbytet, Läkarbanken och U-fonden.

I de fall Rotary i Sverige nyttjar externa parter för att hantera administration (t.ex. fakturering) överlämnas uppgifter till dessa i nödvändig utsträckning och då upprättas regelmässigt personuppgifts-biträdesavtal. Om klubben själv lägger ut administration på tredje part måste klubben själv teckna personuppgifts-biträdesavtal med denna.

Rotary i Sverige lämnar också ut dina adressuppgifter till tidningen Rotary Norden i samband med utgivningar. Rotary Norden raderar adressuppgifterna efter varje utgivning.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till din klubb. Du kan också själv ta ut en rapport i vårt system ClubAdmin närhelst du önskar och detta är kostnadsfritt.
 • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta din klubb. Radering kan dock innebära utträde ur klubben.
 • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Rotary i Sverige för e-postutskick, till exempel veckans program.
 • Du kan lämna klagomål om Rotarys hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? Kontakta din klubb eller distrikt GDPR-samordnare. Du kan också skicka ett mail till vår support: E-post: support@rotary.se

Vänligen notera att bolag/stiftelser inom Rotary i Sverige utöver vad som anges i denna information självständigt kommer att behandla personuppgifter i sin respektive verksamhet.

Rotary E-Club 2410

Utöver ovan, så regiistrerar RotaryE-Club din epost-adress och namn på vår klubbsida rotaryeclub.se. Du tilldelas en medlemsprofil och väljer själv vilka uppgifter du vill lämna i din personliga profil.

Vi lägger även in ditt namn och epost-adress på Mailchimp. Detta för att vi ska kunna skicka ut veckoinformation till dig.

Uppgifterna behålls under hela tiden som ett medlemskap löper. När ett medlemskap upphör sparas uppgifterna till cirka tre månader efter rotaryårets utgång. I vissa fall kan vissa uppgifter finnas kvar längre, t.ex. anteckning om en förtroendevalds engagemang i Rotary.

Veckoföredrag Rotary E-Club

För att visa sin närvaro krävs att man fyller i ett inlägg och då fyller i sitt namn, epost-adress och klubb. Dessa inlägg kommer att raderas 1 gång /år. Fyller man inte i dessa uppgifter har vi ingen möjlighet att rapportera mötesnärvaro.