Vecka 26: Dr Tererai Trent,

Hej Rotarianer,

Så kommer stunden för mitt sista veckobrev som president i Rotary e-club 2410. Det har varit ett intensivt, lärorikt och annorlunda år. Nästa vecka är det dags för inkommande president Åsa Gilbertson att ta över presidentskapet och därmed veckobrevsförfattandet.. Du har väl skrivit in i almanackan att du ska på Rotary e-klubbens 27:e-möte med presidentskifte Onsdag 27:e juni?!

Länk till mötet: https://zoom.us/j/931967878

 

Charlotte Ahlberg är vår representant på Rotary International Convention i Toronto, Canada, som pågår 23-27 juni. Vi får tro och hoppas att vi får ett inlägg i ett kommande veckobrev från Charlotte.

Jag vill gärna avsluta mitt veckobrevsskrivande som jag började. Nämligen med att påminna om Rotarys Kärnvärden:

 • Tjänande
 • Kamratskap
 • Mångfald
 • Integritet
 • Ledarskap

Fyrfrågeprovet:

 1. Är det sant?
 2. Är det rättvist mot alla parter?
 3. Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållanden?
 4. Är det värdefullt mot alla som berörs?

Möjlighet till ett mer aktivt deltagande i klubben är exempelvis att bli kontaktperson eller programansvarig kräpet för 27:e-möten. Er insats med tid och engagemang i Rotarys namn är oerhört värdefullt.

 • Rotary e-club 2410 saknar kontaktperson för Rotary Doctors. Är du intresserad av uppdraget innebär det att information till klubbarna går via dig och om vår klubb drar igång ett projekt med brunnsbygge åt Rotary Doctors eller liknande, finns möjligheten att vara ansvarig för det projektet.
 • Klubben saknar vidare kontaktperson för Rotary Friendship Exchange. Gärna någon som har erfarenhet av deltagande, alternativt någon som funderar på att delta.
 • Programinnehåll och form för våra 27:e-möten är ett ansvarsområde med tomma stolar.
 • Finns det någon/några som har intresse av att vara kontaktperson för Shelterbox-projektet, så är även den stolen tom.

Låter det som att det är något du vill engagera dig i? Ta kontakt med undertecknad kan vi prata litet mer, utan att du behöver bestämma dig.

Veckans medlemspresentation, Åke Sandorf

Hej!
Jag ha blivit ombedd att berätta något om mig själv av Lisa som tyckte att min Rotaryhistoria och min yrkesbakgrund borde vara intressant för er. Tack Lisa, för visat intresse för mig som sitter lite långt bort från Navet i vår klubb.

Jag civilingenjör från den tiden som Luleås Tekniska Universitet hette Luleå Tekniska Högskola Jag började redan på Högskolan att arbeta med utveckling av olika tjänster och produkter. Arbetade en tid som lärare inom ekonomi, projektledning samt utbildning av företagsledare.
Jag har drivit företag i olika former oftast med teknisk inriktning kopplat till IT
Jag har under de senaste åren arbetet med att utveckla ett programpaket för att administrera olika trafiksystem i större städer. System som ex hantering av p-platser laddplatser, Planering och avstängning av gator vid olika åtgärder som städning snöröjning evenemang öppnande av tillfälliga parkeringar. Betalning av parkeringsavgifterna. Möjlighet att reservera p-plats/laddplats mm

Jag har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Luleå Tekniska Högskola. Efter att ha avlagt examen 1979 har jag haft befattningar vid, universitetet i Luleå, Teleplan AB, ledamot och ordförande i ett litet företag i Norge. Från 1989-2005 innehade han en chefs position vid Telia AB och även som expert / seniorkonsult med fokus på systemutveckling av, klientdatorer, mobila tjänster, internetbank & betalningssystem, transport management system, bokningssystem, kundsystem och mer. Jag var idegivare och främsta utvecklare till Telias nya virtuella klientdatorer VCC. Jag har arbetat med många internationella kundprojekt i Danmark, Norge, Finland, Lettland och Tyskland. Åke har en högskoleexamen i industriell ekonomi från Luleå Tekniska Högskola. Åke har nio patent inom plåtformning och elektronik.

Jag har två ”barn”, 50 och 31 år. Den ena går i mina fotspår inom datateknik medan den andre spelat Hårdrock och jobbar med människor.

Jag blev inbjuden till ett Rotarymöte i min ursprungliga klubb Luleå Nyckeln och det mötet med klubben och medlemmarna blev starten på ett långt och aktivt medlemskap. Nu har tyvärr klubben migrerats in i en annan klubb och heter Luleå city.

I Luleå Nyckeln blev jag president under början av tvåtusentalet. Under min presidentperiod påbörjade vi arbeta med att försöka väcka intresse för att starta en Rotaractklubb på universitetet. Vi lyckades att intressera ett antal studenter som med hjälp av Luleå Nyckeln etablerade En Rotaraktklubb på Universitetet.

2007 så valdes jag in som inkommande Guvernör i distriktet för att under 2008/09 arbeta som guvernör i 2320. Ett arbete som är väldigt omfattande med klubbar från Sundsvall till Kiruna och Haparanda till Arjeplog. Arbetet inom Rotary distrikten är väldigt varierande och omfattande med klubbesök, vänbesök i en rotaryklubb i Norge och i södra Sverige. Arbete med internationella vänbesök från bl a England. Ungdomsutbyte, utveckling av datormiljön i Rotary mm I Sverige är det 10 distrikt där det utses en Guvernör. Denna grupp samarbetar för att utveckla Rotary i Sverige. Gruppen har haft ett fantastiskt samarbete som lett till att vi blivit vänner för livet och vi har årligen en återförening där vi möts inom de olika distrikten som vi företrätt. Bl a Norrbotten Gotland Skåne m fl. Arbetet i Rotary har gett mig fantastiska möten med människor och miljöer som jag är mycket tacksam för. Och arbete med många projekt som förhoppningsvis gett barn ett hopp om en bättre värld.

Kalender

 • 27:e-möten 2018: (ansvarig: ännu ej delegerat av president)
 • Onsdag 27:e juni: Presidentskifte. Länk till Zoom-mötet: https://zoom.us/j/931967878
 • Måndag 27:e Augusti: Kickoff för verksamhetsårets 27:e-möten
 • Torsdag 27:e september: 27:e-möte
 • Tisdag 27:e november: Årsmöte
 • Vattenprojektgruppen (ansvarig: Charlotte Ahlberg). Vecka 14 på Vattenprojektets år 2018/2019.
 • Yrkesnätverket (ansvarig: ännu ej delegerat av president). Fortsatt utveckling.

Kalender för hela verksamhetsåret 2017/2018 hittar du på http://rotaryeclub.se/wp/events/

 • Glöm inte att uppdatera er presentation på http://rotaryeclub.se/wp Hör gärna av dig om du tycker det verkar krångligt, så får du vägledning.
 • Kom gärna med förslag på veckoföredrag!

Veckans föredrag

Veckans föredrag är ett TED-föredrag med Dr Tererai Trent, som ni ser i Charlotte Ahlbergs inlägg på Facebook från Rotary International Convention i Toronto Kanada.

“If we give educational opportunities to women and girls, it is the best investment and the best thing that any country can do” – Dr. Tererai Trent at the Rotary Peacebuilding Summit.

Denna vecka skickat jag även med ett extra föredrag från ESBRI om du får tid över under semestern. Ett riktigt bra och viktigt föredrag med enligt min mening oerhört angeläget ämne, nämligen utvecklingsarbete i våra redan etablerade företag i Sverige.Länk till föredraget: http://www.esbri.se/forelasning_tv_visa.asp?id=252699678

Kort om föreläsningen: Förnyelse är avgörande för att företag ska kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld. I Sverige läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups. Intraprenörskap – förnyelse inom redan etablerade företag – ägnas betydligt mindre uppmärksamhet. Det är olyckligt, menar Katarina Blomkvist och Ivo Zander, som ser en stor potential i svenskt intraprenörskap.

Under föreläsningen kommer de att presentera ny forskning som kartlägger förnyelsekraften hos svenska företag, och vilka faktorer som skapar ett framgångsrikt intraprenörskap. Blomkvist och Zander ingår i forskargruppen bakom rapporten ”Intraprenörskapskompassen 2017”. Studien baseras på mer än 4 000 enkätsvar från privatanställda i svenska företag, kombinerat med över 100 djupintervjuer med chefer på svenska mellanstora och stora företag.

Föreläsarna kommer att belysa frågor som:
– Vem är intraprenören?
– Från vilka delar av företaget utgår intraprenörskapet?
– Hur skiljer sig intraprenörskapet mellan små, mellanstora och stora företag?
– Hur varierar förutsättningarna för intraprenörskap över branscher?

De kommer också att berätta vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Katarina Blomkvist är docent vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Vid sidan av intraprenörskap omfattar hennes forskning bland annat utveckling och internationalisering av nya teknologier inom etablerade och multinationella företag.

Ivo Zander är Anders Wall professor i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Han forskar kring organisatorisk dynamik i teknikintensiva startupföretag, accelererad internationalisering, innovation i multinationella företag, samt intraprenöriella processer.

Varma Rotaryhälsningar

Lisa Svahn,
President
Tel: 070 – 405 42 97
Email: lisa.svahn@svahnkonsult.se

7 kommentarer

 1. Lena Nilsson säger:

  Otroligt viktigt arbete att skapa förutsättningar för flickors utbildning.

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten Women and Girls
  • Namn: Lena Nilsson
  • Email: lenanilsson@telia.com
  • Rotaryklubb: Rotary E-Club 2410
 2. Bo Ireståhl säger:

  Skakande och tänkvärt vad man kan göra om man har en dröm!

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten Women and Girls
  • Namn: Bo Ireståhl
  • Email: bo.irestahl@gmail.com
  • Rotaryklubb: E-club
 3. GuestMember säger:

  Nyttigt och intressent med ett för oss svenskar annorlunda perspektiv.
  Gert Nilsson
  Ystad-S:t Petri Rotaryklubb
  gert.e.nilsson@telia.com

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten Women and Girls
  • Namn: Gert Nilsson
  • Email: gert.e.nilsson@telia.com
  • Rotaryklubb: Ystad-S:t Petri Rotaryklubb
 4. GuestMember säger:

  Ett oerhört gripande och tänktvärt föredrag

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten women and girls
  • Namn: Per Alm
  • Email: per.alm@med.lu.se
  • Rotaryklubb: Lund Kloster RK 133 10
 5. Britt-Marie Björlingh säger:

  Otroligt viktigt!!

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten women and girls
  • Namn: Britt-Marie Björlingh
  • Email: brittmarie1@mail.com
  • Rotaryklubb: E-Club
 6. Cecilia Forss säger:

  Tererai Trent vet verkligen hur man bygger upp ett föredrag för att skapa intresse. Budskapet håller jag helt med om. Hoppas att hon övertygar många.

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten women and girls
 7. GuestMember säger:

  Ett starkt föredrag och så viktigt……………………………..

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Forgotten women and girls
  • Namn: Thomas Roos
  • Email: thomas.roos@callenberg.com
  • Rotaryklubb: Uddevalla Byfjorden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *