Vecka 47: Inbjudan till årsmöte

Varmt välkommen till Rotary E-Clubs 2410 årsmöte tisdagen den 27 november klockan 20.00 till cirka 21.30. Möteslänk https://zoom.us/j/427992038.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av sekreterare tillika rösträknare
 4. Val av justeringsmän
 5. Är årsmötet behörigen utlyst?
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Rapport över klubbens verksamhet Rotaryåret 1/7 2017- 30/6 2018
 8. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning. Bilaga-Rotary E-Club of Sweden 2410se, Sverige 20180630 – signerat
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för 2017/2018
 10. Val av styrelse för Rotaryåret 1/7 2018-30/6 2019.
  Förslag från valberedningen, se bilaga
 11.  Val av valberedning. Förslag se bilaga
 12. Beslut om medlemsavgift 2018/2019
  Förslag på 695 kr/halvår och 99 kr i engångsavgift.
  Vår strategi är att hålla medlemsavgiften på en låg nivå, då vi vill att pengarna skall gå till projekt i stället för administration. Förslaget är att öka med 100 kr per halvår, på grund av den ökade dollarkursen, och ökad kostnad för digitala programvaror. Se bilaga.
 13. World Water day och våra virtuella vattenflaskor 22 mars 2019
  World water day (FN) – a day to celebrate freshwater.
 14. Klubbens stadgar. Skall varje år behandlas på årsstämman. Inga ändringar är föreslagna.
 15.  Övriga ärenden.
  Arbetsgrupp bestående av Rotary E-Clubs tidigare presidenter ska skriva ner klubbens strategiska plan för de kommande 3 åren
 16. Övriga punkter skall anmälas till styrelsen på info@rotaryeclub2410se.org senast dagen före årsmötet.
 17. Mötets avslutande

Veckans föredrag

Varmt välkommen till veckans föredrag. Kom ihåg att köpa vattenflaskor.

8 kommentarer

 1. Bengt Olsen säger:

  Jag provade ”mind ball” ca 2003 på Karlavägen 98 eller 100, på Swedish Science Institute (eller vad det hette). Det var visst en svensk uppfinning (eg ”bara” en eeg-läsare). Pga min ofta använda och praktiska möjlighet att ”koppla av totalt och momentant” så åkte fläderbollen från mig ganska fort och stoppade faktiskt då jag blev medveten om resultatet, dvs då jag nådde mållinjen då den vände. Sen om man skall dra stenhårda paralleller med Wu-wei och fläderbollsövningen får man fundera på, tror inte. Däremot att försöka försätta sig i ett stillstånd av ”flow” är nog ett väldigt bra trick för att komma i åtnjutande problemlösningsförmåga ”utan ansträngning”, dvs att flyta med ”livet”, flyta med ”strömmen”, med frisläppta tankegångar, så mycket det går, då undviker man friktionen med ovidkommande eller oväsentligare problem eller att angripa irrelevanta problem. Det kunde jag göra mellan ca 1965 och 1995, en halvtimme på natten vid kl 01. Tyckte jag fick storverk uträttade. Jag tror så här i retrospekt att det var kopplat till wu-wei, dvs att jag fick rätt saker ”analyserade” av det undermedvetna med minsta ansträngning utan att försöka hårt hela tiden. Kan det va så? Nån som vet? Kanske trots allt en lämplig 30 minuters fas i ”normalt sömn eeg mönster”? Vore det så, ja då borde man systematisera det, då kan väl de flesta göra det?

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Trying not to try
  • Rotaryklubb: e-club
 2. Eleanor Karlsson säger:

  Precis vad jag försöker göra när det är stressigt. Inte fokusera på stressen utan försöka att inte försöka för mycket.

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Trying not to try
  • Rotaryklubb: Oskarshamn 13 253, distrik 2410
 3. David Krug säger:

  Det är en gåta det där med att manifestera igenom saker på ett avslappnat sätt vs att slita och jobba tills saker händer. Kan nog vara värt att försöka lite mer med nummer ett, att inte försöka..

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Trying not to try
  • Rotaryklubb: Rotary E-club 2410
 4. Thomas Roos säger:

  Intressant och naturligtvis tänkvärt

  Kommentar

  • Veckans föredrag: Trying not to try.......
  • Rotaryklubb: Uddevalla Byfjorden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *